BANGKOK  ACCHIVER 

 

Vikramraj Consultancy

Satara

 

Mr. Haridas Kalel

satara

 

Mr. Dattaji Shinde

Satara

 

Hon. Anita Pambare

Satara

 

Mr.Roshan Gondane

Kalyan mumbai

 

Mr.Dsharat Kalel

Pandharpur

 

Mr. Mukund Shelke

Thane Mumbai

 

Mr. Shashikant Pawar

Pune

 

Mr. Ekhanath Mankar

Pune

 

Mr. Bhanudas Pawar

Pune

 

Mr.  Dhuldev Atpadkar

Bhoisar, Mumbai

 

Mr. Akhilesh Yadav

Mumbai


 

Mr. Vishwajit Dhumal

Wai


 

Mr. Sachin Mane

Pandharpur

 

Mr. Ankush Chougule

Pandharpur

 

Mr. Shivaji Yadav

pandharpur

 

Mr. Nitin Lade

Pandharpur

 

Mr. Mahadev Nagane

Pandharpur

 

Mr. Rajratna Babar

Pandharpur

 

Mr. Nitin Shinde

Pandharpur

 

Mr. Satish Bhosale

Pandharpur

 

Mr. Namdeo Kare

Pandharpur

 

Mr. Adinath Patil

Pandharpur

 

Mr. Ramesh Dhanavde

Pandharpur

 

Mr. Dadaso Doke

Pandharpur

 

Mr. Prakash Pilot 

Ahmedabad,Gujarat

 

Mr. Pravin Makvana

Himatnagar,Gujrat

 

Mr. Prakash T Angre

Navi Mumbai

 

Mr. Sunil Labde

Dombivali Mumbai

 

Mr. Sandeep Mitkar

Thane Mumbai